พ.ต.อ.วรเดช สวนคล้าย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ

เบอร์โทร. 087-167-4210

 

 

 

พ.ต.ท.อภิรักษ์ เพิ่มชัย

รอง.ผกก.ป.สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 089-059-5225

 

 

 

พ.ต.ท.อุดมชาติ ทองไชร์

รอง.ผกก.(สอบสวน) สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 082-292-929

 

 

 

พ.ต.ท.วิวรรธน์ ลำพู

รอง.ผกก.สส.สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 081-999-1464

 

 

พ.ต.ต.สยุมภู สิทธิกุล

สวป.สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 087-067-1866

 

 

ร.ต.อ.ทวีเดช เทียนทอง

สว.สส.สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 061-490-5553

 

 

พ.ต.ท.สมชาย เมฆหมอก

สว.(สอบสวน).สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 083-748-8674

 

 

พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์

สว.(สอบสวน).สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 089-894-0746

 

 

พ.ต.ต.หญิง.ญาณิศา นาคสกุล

สว.ธร.สภ.ชะอำ

เบอร์โทร. 081-902-4256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี